-=[:]=- Hot News -=[:]=-
:: แจ้งข่าวประชาัสัมพันธ์ ::


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

15135857_1849170748697169_4273818579206897121_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Published on มกราคม 25th, 2017 | by CIVIL ITECH LPRU

เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มค – 31 มีค 60 ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/ “ลองเปิดใจให้กับสาขาเทคโนโลยีโยธา ดูนะครัช”     รู้จักเด็กโยธา ม.ราชภัฏลำปาง หรือยัง…..ภาค ... Read More


หมวดหมู่ทั่วไป

12651221_928442267209725_7781654045918865925_n

โครงการอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS

Published on กุมภาพันธ์ 15th, 2016 | by CIVIL ITECH LPRU

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาร่วมกับศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม ETABS ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 2,000 บาท สนใจติดต่อสอบถาม ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ โทรศัพท์ 083-4720909 อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ โทรศัพท์ 0869202385 เอกสารเพิ่มเติม จดหมายเชิญ (invited letter) กำหนดการ (schedule) ... Read More


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

369747_140429084329

มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

Published on ธันวาคม 30th, 2014 | by CIVIL ITECH LPRU

ประกาศ !!! มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558   ซื้อคู่มือการสมัครและยื่นใบสมัคร วันที่ 20 มค. – 3 เม.ย. 58 (ค่าสมัคร 300 บาท) สอบความรู้พื้นทางวิชาการ/วิชาชีพ วันที่ 20-21 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พ.ค. 58 **สาขาเทคโนโลยีโยธาเปิดรับนักเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (จบม.6 หรือปวช.) และหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า** รายละเอียดเพิ่มเติม... Read More


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

369747_140429084329

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ5 ปี

Published on ธันวาคม 23rd, 2014 | by CIVIL ITECH LPRU

  รายชื่อนักศึกษา http://www.lpru.ac.th/news_57/enrollstudent58-2.pdf นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโยธา (รอบโควต้า) 32 คน ไฟล์แนบ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่ 22-25 ธค. 57 ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php และพิมพ์ประวัติตนเอง ยืนยันการรายงานตัว วันที่ 26 ธค. 57 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง ม.ราชภัฏลำปาง**    ... Read More


หมวดหมู่ทั่วไป

no image

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Published on ธันวาคม 1st, 2014 | by CIVIL ITECH LPRU

  การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด... Read More


หมวดหมู่ทั่วไป

369747_140429084329

มร.ลป.ประกาศการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘

Published on ตุลาคม 28th, 2014 | by CIVIL ITECH LPRU

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  และนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลั ยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ —————————– ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวสําเร็จด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้ การรับสมัคร ๓.๑ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมั ครเข้ารับการคัดเลือก ๑ สาขาวิชา ๓.๒ การรับสมัครและยื่นใบสมัคร ๓.๒.๑  นักเรียนสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดหรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง www.lpru.ac.th ๓.๒.๒  ... Read More


ข่าวสารทั่วไป

twins-2

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2557

Published on ตุลาคม 5th, 2014 | by CIVIL ITECH LPRU

กำหนดการพิธีแสดงความยินดี  คลิกเพื่ดูรายละเอียด กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  คลิกเพื่ดูรายละเอียด... Read More


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

282423_202906823096610_5243915_n

พิธีไหว้ครูช่างและครอบครูช่าง ประจำปี ๒๕๕๗

Published on สิงหาคม 26th, 2014 | by CIVIL ITECH LPRU

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างและครอบครูช่าง ประจำปี ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป *** นักศึกษา ขอความร่วมมือใส่ชุดนักศึกษา ***... Read More


Back to Top ↑